16 d’ag. 2018

El Govern aprova el Projecte de llei vitivinícola de Catalunya.
Abans de tancar per vacances el Govern va fer un nou pas per poder disposar d'una nova llei vitivinícola de Catalunya. Amb l'aprovació del Projecte de llei vitivinícola de Catalunya, s'ha iniciat la tramitació parlamentària que l'ha de convertir, d'aquí a uns mesos, en llei. Aquesta norma ha de permetre seguir aprofundint en les garanties de qualitat que caracteritzen els vins catalans, emparats en les 12 denominacions d'origen catalanes, i que han estat la clau per augmentar la seva quota de mercat. Aquesta està feta pensant en la normativa comunitària, per això el nou text contindrà els canvis generats per aquesta i en conseqüència donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de vins de Catalunya. Cal recordar que l'aprovació d'aquesta llei va quedar aturada la passada legislatura en la fase final d'aprovació, després d'haver-se debatut i consensuat, en gran part, amb el sector, en diverses reunions amb les organitzacions representatives i empresarials, a la Taula sectorial de la Vinya i el Vi, i haver tingut el vistiplau del Consell de Treball Econòmic i Social, i és voluntat del Govern que quedi finalitzada i aprovada en aquest període legislatiu. 
En aquest sentit, la nova llei, que actualitza la del 2002, busca principalment adaptar-se a l'europea i donar cobertura amb una norma amb rang de llei d'àmbits regulats per normes comunitàries o estatals, especialment la viticultura, en diferents qüestions no regulades en l'esmentada llei catalana actual, com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola i la creació del catàleg de varietats, entre d'altres. 
Així doncs, es pretén elaborar una llei amb un text més adaptat a la realitat actual d'aquest sector, amb el qual s'ha treballat, perquè reforci i acompanyi millor la vitivinicultura catalana de cara als reptes de futur. En el sector elaborador, simplifica i racionalitza el control oficial i continua sent la norma que el regula. A més, l'Institut Català de la Vinya i el vi (INCAVI) prossegueix com l'organisme autònom administratiu del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) dedicat al sector vitivinícola català. 

Trobareu més informació a:  https://ruralcat.gencat.cat